Czy wskazane odpady, których w obecnej sytuacji nie jestem w stanie zagospodarować we własnym zakresie, mogę przekazać do innej instalacji w Polsce do odzysku odpadów również w procesie R3?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 19 maja 2024 r.
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 22 listopada 2022 r.

PYTANIE

W związku z prowadzoną działalnością w zakresie przetwarzania odpadów - w procesie R3 przyjmujemy do naszej instalacji (w Polsce) również odpady z zagranicy (z informacją dołączoną do transportu, tj. załącznikiem VII). W związku z transgranicznym przemieszczaniem odpadów - odpady z listy zielonej - kod odpadu 02 01 04 odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) oraz 15 01 02 - opakowania z tworzyw sztucznych proszę o odpowiedź.

Czy wskazane odpady, których okazuje się w obecnej sytuacji nie jestem w stanie zagospodarować we własnym zakresie - na naszej instalacji, mogę przekazać do innej instalacji w Polsce do odzysku odpadów również w procesie R3?

Na okoliczność transportu odpadu do naszej instalacji z organizującym przemieszczanie odpadów została zawarta pisemna umowa, w której zobowiązaliśmy się, że o ile nie będzie możliwości zagospodarowania tych odpadów u nas w instalacji (odzysku), zapewnimy ich odzysk w inny sposób. Rozmawialiśmy z potencjalną instalacją w Polsce, która by mogła od nas przyjąć wskazane odpady i potwierdzić przejęcie w rejestrze BDO poprzez potwierdzenie przejęcia KPO oraz wydruk KEO po przetworzeniu.

Czy na taką okoliczność musielibyśmy również podpisać umowę z następnym posiadaczem, czy wystarczy ustna umowa i potwierdzenie przejęcia odpadów dokumentami ewidencji po przejęciu i odzysku odpadów i oświadczenie tego przejmującego o przejęciu odpadów i poddaniu ich procesowi odzysku w jego instalacji w procesie R3?

Czy taki sposób postępowania zadośćuczyni naszej umowie z organizującym przemieszczanie odpadów, tj. naszemu zapewnieniu innego bezpiecznego zagospodarowania odpadów i czy będzie zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX