Czy wracać do umorzonego postępowania, gdy mąż podawał nieprawdziwe dane we wniosku o dodatek elektryczny składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o dodatek elektryczny, w składzie rodziny mąż i żona.

W związku z faktem, że budynek pod wskazanym adresem nie był oddany do użytkowania, strona wycofała wniosek i umorzono postępowanie.

Obecnie żona złożyła wniosek o dodatek elektryczny z innego adresu na terenie naszej gminy, w składzie gospodarstwa domowego ona oraz syn (mąż nie umarł w międzyczasie).

Czy w sytuacji, gdy okaże się, że rodzina mieszka pod wskazanym przez żonę adresem, to winniśmy wracać do umorzonego postępowania, gdy mąż podawał nieprawdziwe dane we wniosku o dodatek elektryczny składanym pod rygorem odpowiedzialności karnej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX