Czy wprowadzone przez zarząd spółdzielni zasady organizacji ruchu na drodze wewnętrznej obowiązują również służebnika?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Suchy Jonasz
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółdzielnia ustanowiła kilka lat temu służebność dojazdu i przechodu na rzecz właściciela nieruchomości budynkowej, który nie ma innej możliwości dojazdu do swojej nieruchomości niż przez wewnętrzną drogę spółdzielni. W księdze wieczystej zapisano prawo służebności określając konkretny pas ruchu drogowego. Aktualnie spółdzielnia wprowadziła na tym terenie organizację ruchu i w oparciu o opracowania geotechniczne wprowadziła zakaz wjazdu na tą drogę pojazdów powyżej 3,5 tony za wyjątkiem pojazdów komunalnych. Właściciel nieruchomości, dla której ustanowiona jest służebność, żąda, aby ograniczenie nie dotyczyło jego, gdyż w księdze wieczystej takiego ograniczenia nie ma. Dla służebnika jest to ważne, gdyż zamierza uruchomić działalność handlową na swojej nieruchomości i będzie chciał wjeżdżać pojazdami ciężkimi. Dla spółdzielni ograniczenie jest ważne, gdyż droga nie wytrzyma pojazdów ciężkich.

Czy wprowadzone przez zarząd spółdzielni zasady organizacji ruchu na drodze wewnętrznej obowiązują również służebnika, któremu w księdze wieczystej służebność ustanowiono przed wprowadzeniem organizacji ruchu, czy też jego nie dotyczy?

Jak postąpić?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX