Czy wprowadzenie zmiany umowy polegającej na zwiększeniu limitu płatności częściowych z poziomu 80% na 95% wartości całkowitej kontraktu stanowi naruszenie przepisów PZP?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 31 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Umowa zawarta w wyniku postępowania przetargowego - tryb podstawowy. Zgodnie z umową suma faktur częściowych nie może przekroczyć 80% wartości całkowitej umowy. Strony ustaliły, również, że faktury częściowe będą wystawiane przez wykonawcę nie częściej niż raz na kwartał. Wykonawca zwrócił się o zmianę terminu umowy z uwagi na brak możliwości dostawy windy (nie z jego winy). Termin realizacji umowy został przesunięty o 1 kwartał (nie z winy wykonawcy). Wykonawca zawiadomił zamawiającego o zakończeniu robót budowlanych z wyłączeniem dostawy windy. Roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z umową (poza dostawą i montażem windy). Wartość dostawy windy wynosi X zł, natomiast wartość wykonanych robót budowlanych wynosi 6X, czyli jest sześć razy większa. Wykonawca zawnioskował o zmianę zapisu dopuszczającego możliwość fakturowania częściowego do wysokości 95% wartości umowy. Zamawiający w umowie nie przewidział tego typu zmian. Zasadność zmiany wykonawca argumentuje: wykonaniem całości robót budowlanych (z wyłączeniem dostawy windy), czyli ok 96% wartości umowy utratą płynności finansowej (blokada ok. 550 tys. zł), co uniemożliwi dokonanie płatności podwykonawcom.

Czy z w takiej sytuacji zmiana wartości płatności częściowych będzie zmianą istotną?

Zamówienie jest realizowanie ze środków unijnych.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX