Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 czerwca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Suchanowska Joanna
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2020 r.

PYTANIE

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, w razie zmiany umowy o pracę lub innego aktu, na podstawie którego powstał stosunek pracy, polegającej na zmianie wymiaru czasu pracy, podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi wynagrodzenie ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy, jeżeli zmiana ta nastąpiła w miesiącu, w którym powstała niezdolność do pracy, lub w miesiącach, o których mowa w art. 36.

Jak w świetle powyższego przepisu traktować obniżenie wymiaru czasu pracy wynikające z zawartego porozumienia, wprowadzonego przez zakład pracy na podstawie art. 15g ust. 8 i 11 ustawy z 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji?

Czy wprowadzenie obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie takiego porozumienia będzie skutkowało zastosowaniem art. 40 ustawy zasiłkowej i przeliczeniem podstaw wymiaru zasiłku chorobowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?