Czy wprowadzanie zmian w statucie niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego wymaga pozytywnej opinii kuratora oświaty?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wojtczak Bogusława
Odpowiedzi udzielono: 5 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

1) Czy zmiana wprowadzona w art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe dotyczy także placówek kształcenia ustawicznego, które nie posiadają akredytacji kuratora oświaty? 2) Kurator oświaty wydaje opinię o spełnianiu warunków określonych w art. 168 ust. 7a ustawy Prawo oświatowe w związku z ubieganiem się o wpisanie do ewidencji oraz w związku z zamiarem wprowadzenia zmian danych w zgłoszeniu powstałych po wpisie do ewidencji. Czy placówki kształcenia ustawicznego mają obowiązek zwracania się do kuratora oświaty o opinię zmian wprowadzonych w statucie także w sytuacji, gdy nie planują zmian w danych zawartych w zgłoszeniu do ewidencji czy mają tylko obowiązek dokonać zmian w statucie placówki już funkcjonującej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX