Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z art. 13 ustawy z 11.09.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1466) – dalej u.z.s.e.e. wprowadzający sprzęt ma obowiązki informacyjne wobec użytkowników końcowych. W ustępie 1 tego artykułu wskazano, że chodzi o wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, natomiast w ustępie 2 tego artykułu nie uszczegółowiono o jakiego wprowadzającego chodzi pomimo, że treść ustępu 2 sugeruje, że chodzi o wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych. Taka interpretacja jest zgodna z treścią dyrektywy WEEE.

Jak należy rozumieć treść art. 13 u.z.s.e.e.?

Czy wprowadzający sprzęt nieprzeznaczony dla gospodarstw domowych ma obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 u.z.s.e.e.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?