Czy wpłata od strony bądź pismo wzywające do uregulowania należności przerywa bieg terminu przedawnienia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 7 czerwca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Dnia 27-12-2017 r. wydano decyzję o rozłożeniu spłaty należności na raty, decyzja została odebrana dnia 02-01-2018 r.

Od kiedy liczyć termin przedawnienia decyzji?

Czy wpłata od strony bądź pismo wzywające do uregulowania należności przerywa bieg terminu przedawnienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX