Czy wpisanie warunków w postępowaniu, a później nieżądanie ich podczas badania ofert stanowi naruszenie i podstawę do zastosowania taryfikatora?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wolski Mariusz
Odpowiedzi udzielono: 20 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przetarg tryb podstawowy. Zamawiający wpisał w SWZ podstawy wykluczenia z art. 109 p.z.p., a nie zażądał dokumentów na potwierdzenie, czyli podmiotowych środków dowodowych. Wykonawca złożył dokumenty (KRS, wykaz osób) wraz z ofertą.

Czy wpisanie warunków w postępowaniu, a później nieżądanie ich podczas badania ofert stanowi naruszenie i podstawę do zastosowania taryfikatora?

Pozstępowanie dofinansowane z UE.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX