Czy wpisanie błędnej daty otwarcia ofert w ogłoszeniu o zamówienia stanowi wadę powodującą unieważnienie postępowania?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Banasik Paweł
Odpowiedzi udzielono: 21 września 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień 2021.09.08. W SWZ i na stronie prowadzonego postępowania termin składania ofert jest taki sam. SWZ nie była modyfikowana. Nie było żadnych zmian i odpowiedzi. W ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający błędnie wpisał termin otwarcia ofert na dzień 2021.08.09. Zamawiający zgodnie z SWZ otworzył oferty w dniu 2021.09.08. O błędzie zorientował się dopiero przy rozstrzygnięciu.

Czy jest to wada powodująca unieważnienie postępowania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX