Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Klemens Dominik
Odpowiedzi udzielono: 7 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Spółka z o.o. zajmuje się m.in. hurtową sprzedażą materiałów eksploatacyjnych do drukarek. Drukarki nabywamy u polskiego dystrybutora zagranicznego producenta. Dystrybutorem jest spółka z o.o., czynny podatnik VAT. Dodatkowo uczestniczymy w programie partnerskim producenta, dzięki któremu na oferowany asortyment możemy otrzymać ceny specjalne. W momencie złożenia zamówienia na dany towar znamy jego cenę dystrybucyjną oraz cenę specjalną. Towar kupujemy po cenie dystrybucyjnej, ale żeby być konkurencyjnym na rynku od razu sprzedajemy go po cenie specjalnej. Po zrealizowaniu sprzedaży danego asortymentu towaru dystrybutor wystawia nam fakturę korygującą cenę towaru obniżając ją do ceny specjalnej (przyczyna korekty: uznanie różnicy w cenie). Np. zakup 100 zł, sprzedaż 70 zł, korekta zakupu -35 zł. W większości przypadków skutek tego postępowania jest taki, że sprzedajmy towar poniżej ceny zakupu wiedząc, że niezwłocznie po sprzedaży otrzymamy od dystrybutora fakturę korygującą i marża całej transakcji wyjdzie na plus. W rachunku podatkowym według znowelizowanych przepisów fakturę korygującą rozliczamy w dacie otrzymania tej faktury, często w następnych miesiącach po transakcji sprzedaży.

Czy właściwym będzie, gdy w momencie sprzedaży towaru koszt sprzedanych towarów oszacujemy na równi z wartością przychodu z tej sprzedaży (nie dopuszczając do powstania straty podatkowej na transakcji), a w momencie otrzymania faktury korygującej zakup obniżymy ten koszt do wartości wynikającej z faktury korygującej?

Chcemy w ten sposób uniknąć generowania straty podatkowej w danym okresie rozliczeniowym.

Czy urząd skarbowy może zakwestionować takie postępowanie, które jest niejako na jego korzyść?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?