Czy wójt powinien podpisać porozumienie z GKRPA?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 23 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy konieczne jest zawarcie porozumień.

Czy należy zawrzeć porozumienie z GKRPA?

Jeżeli tak, to kto poza wójtem powinien być stroną porozumienia?

Nadmienię, iż przewodniczącym GKRPA jest pracownik urzędu gminy.

Czy dozwolonym jest, aby przedstawiciela GKRPA (pracownika urzędu) powołać wyłącznie w formie zarządzenia, bez zawierania porozumienia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX