Czy Wójt może złożyć skargę kasacyjną w postępowaniu w sprawie podatku od nieruchomości, w opisanej sytuacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 9 lutego 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

SKO wydało decyzję stwierdzającą nieważność decyzję wójta w przedmiocie podatku od nieruchomości. Podatnik wniósł odwołanie. SKO wydało decyzję utrzymującą w mocy wcześniejszą decyzję SKO (Wójt nie wydawał decyzji stwierdzającej nieważność, gdyż organem właściwym jest SKO w I i II instancji). Podatnik złożył skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję.

Czy prawidłowe jest stanowisko, że skoro wójt jest beneficjentem podatku od nieruchomości to ma interes prawny w tej sprawie, a w konsekwencji jest uczestnikiem postępowania na prawach strony, w związku z czym może złożyć skargę kasacyjną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX