Czy wójt może zlecić firmie usunięcie gałęzi i konarów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt wystosował pismo do właściciela lasu prywatnego z prośbą o pilne usunięcie konarów i gałęzi, które wrastają w pas drogi gminnej i utrudniają poruszanie się po drodze większych pojazdów mechanicznych. W odpowiedzi na powyższe pismo właściciel lasu poinformował telefonicznie urząd gminy, iż nie ma zamiaru usuwać przedmiotowych gałęzi i konarów, które wrastają w pas drogi gminnej.

Co należy zrobić w opisanej sytuacji?

Czy wójt może zlecić firmie usunięcie gałęzi i konarów?

Kto powinien ponieść koszty obcięcia drzew?

Czy wójt powinien jeszcze raz wystosować pismo do właściciela lasu na podstawie art. 150 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) - dalej k.c. i wyznaczyć termin?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX