Czy wójt może wyrazić zgodę na zrzut nieczystości do oczyszczalni ścieków tylko firmom lokalnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 17 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na terenie gminy działa dwóch przedsiębiorców lokalnych oraz kilku spoza terenu gminy świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.

Czy wójt może wyrazić zgodę na zrzut odebranych nieczystości do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie gminy tylko firmom lokalnym?

Czy powinien zastosować się do zasady uczciwej konkurencji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX