Czy wójt może wydać zarządzenie w sprawie pobierania zaliczek przez OSP na tankowanie pojazdów? - OpenLEX

Czy wójt może wydać zarządzenie w sprawie pobierania zaliczek przez OSP na tankowanie pojazdów?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2021 r.
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 27 lipca 2021 r.

PYTANIE

Wójt gminy X chce udzielić zaliczki stałej Prezesowi Ochotniczej Straży Pożarnej gminy X na potrzeby tankowania samochodów bojowych, służących do ochrony przeciwpożarowej. Utrzymanie OSP w gminie X leży po stronie samorządu. W tym zakresie wójt chce wydać zarządzenie, w którym zostanie określony tryb udzielania zaliczki i zasady jej rozliczania, przy równoczesnym określeniu w przedmiotowym zarządzeniu, że zaliczka udzielona może być na pokrycie stałych, powtarzających się wydatków, związanych bezpośrednio z działalnością OSP gminy X (np. paliwo do wozów bojowych). Takie wydatki w rezultacie pokrywa zawsze gmina. Z otrzymanej zaliczki OSP mogłaby w każdym momencie zatankować pojazd, po czym przedłożyć gminie dokumenty potwierdzające zakup i rozliczenie pobranej zaliczki. Takie działanie umożliwiłoby sprawne działanie w zakresie utrzymania pojazdów w gotowości bojowej.

Czy prawidłowe jest wydanie zarządzenia w ww. sprawie? Jeżeli tak, to na jakie przepisy prawa wójt miałby się powołać w zarządzeniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX