Czy wójt może wszcząć egzekucję zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do żony właściciela nieruchomości... - OpenLEX

Czy wójt może wszcząć egzekucję zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi w stosunku do żony właściciela nieruchomości w przypadku, gdy właściciel nieruchomości ogłosił upadłość?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 23 marca 2020 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 23 maja 2018 r.

PYTANIE

Czy wójt może wszcząć egzekucję zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi na żonę właściciela nieruchomości w przypadku, gdy właściciel nieruchomości - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej ogłosiła upadłość (zgłosiliśmy wierzytelność)?

Zmianę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożył właściciel podając dane współmałżonki, która nie jest współwłaścicielką nieruchomości.

Czy istnieje współodpowiedzialność małżonki w tym przypadku?

Czy dopuszczalne jest wystawienie upomnienia na żonę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX