Czy wójt może prowadzić postępowanie wobec własnej gminy w sprawie wykonania obowiązku niepieniężnego wynikającego z nałożenia obowiązku na podstawie art. 234 pr.wod.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Siekierski Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 20 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Burmistrz wydał decyzję nakazującą wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom i wskazał termin ich wykonania w trybie art. 234 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne – dalej pr.wod. Obowiązek został nałożony na Gminę, bowiem w toku postępowania okazało się, że to na terenach gminnych dokonano zmiany stanu wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich. We wskazanym terminie nie zrealizowano nałożonego obowiązku.

Jak w takim przypadku powinno wyglądać postępowanie egzekucyjne? Czy Organ może je prowadzić sam wobec siebie? Czy powinno się wystąpić np. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wskazanie organu właściwego do prowadzenia egzekucji wobec Gminy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX