Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina wydała w czerwcu 2019 r. decyzję na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym, zgodnie z obowiązującymi wówczas stawkami w uchwale rady gminy. W dniu 1.01.2020 r. weszła w życie nowelizacja ustawy określająca maksymalne stawki opłaty i rada gminy podjęła nową uchwałę ustalając niższe stawki opłaty od 1.01.2020 r.

Czy na podstawie art. 155 k.p.a. można uchylić na wniosek strony decyzję ostateczną wójta gminy wydaną w 2019 r. w oparciu o wówczas obowiązujące przepisy, które zostały uchylone z dniem wejścia w życie obecnie obowiązujących przepisów?

Czy po uchyleniu decyzji wójt gminy może wydać nową decyzję (zawierającą niższe stawki opłaty) na podstawie nowo podjętej uchwały rady gminy obowiązującej od 1.01.2020 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?