Czy wójt może na podstawie uchwały rady gminy odnoszącej się do służebności gruntowych ustanowić służebność przesyłu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 2 lipca 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rada gminy w ogólnej uchwale przekazującej wójtowi kompetencje w sprawie zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gminnych udzieliła wójtowi m.in. zgody o treści: "udziela się wójtowi zgody na podejmowanie decyzji w sprawach służebności gruntowych dotyczących mienia komunalnego".

Uchwała została podjęta w 2004 r. (przed wprowadzeniem służebności przesyłu).

Artykuł 3054 k.c. mówi, że "do służebności przesyłu stosuje się odpowiednio przepisy o służebnościach gruntowych".

Czy wójt ma prawo ustanowić służebność gruntową na podstawie ww. uchwały?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX