Czy wójt jest właściwy do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebiegającego przez trzy gminy, jeżeli teren będący we właściwości wójta objęty jest w całości mpzp?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 17 czerwca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt jest właściwy do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebiegającego przez trzy gminy, jeżeli teren będący we właściwości wójta objęty jest w całości mpzp?

Czy wójt, na podstawie art. 65 § 1 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), powinien przekazać wniosek celem załatwienia według właściwości?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access