Czy wójt jest właściwy do przeprowadzenia postępowania w celu zbadania, czy na nieruchomości są zakopane odpady?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 8 września 2015 r.

PYTANIE

Do gminy wpłynęła informacja od mieszkańca o niedozwolonym składowaniu odpadów na terenie działki innego mieszkańca. Gmina wszczęła postępowanie i przeprowadziła oględziny, z których wynikło, że nie stwierdzono odpadów na nieruchomości, jednak podczas oględzin jedna ze stron wniosła do protokołu informację, że odpady na nieruchomości się znajdują, a nie widać ich, ponieważ są głęboko zakopane i należy je wykopać. Właściciel nieruchomości twierdzi, że na nieruchomości nie ma zakopanych odpadów.

Jak w takiej sytuacji ma postępować gmina?

Jaki organ jest odpowiedni do przeprowadzenia postępowania w celu zbadania, czy na nieruchomości są zakopane odpady, tj. ewentualnie je wykopać?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access