Czy wójt gminy powinien zgłosić osobę do ubezpieczenia zdrowotnego od świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28a u.ś.o.z. i opłacać składkę?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawarkiewicz Żanetta
Odpowiedzi udzielono: 22 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego od świadczenia pielęgnacyjnego.

Pani pobiera świadczenie pielęgnacyjne na dziecko z GOPS. Złożyła prośbę o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym od świadczenia pielęgnacyjnego siebie i dzieci. Wcześniej Pani była zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z dziećmi przy mężu, mąż pozostawał w zatrudnieniu. Od 14.02.2023 do 12.08.2023 mąż ma przyznane świadczenie rehabilitacyjne, za okres po ustaniu ubezpieczenia.

Z ZUSu otrzymaliśmy informację, że na podstawie art. 67 ust. 6 u.ś.o.z. osoby te mają prawo do świadczeń z opieki zdrowotnej wraz z członkiem rodziny, ale nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego od świadczenia rehabilitacyjnego (w NFZ świecą na czerwono), nie są zgłoszeni jako członkowie rodziny.

Czy wójt gminy powinien zgłosić osobę do ubezpieczenia zdrowotnego od świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 66 ust. 1 pkt 28a u.ś.o.z. i opłacać składkę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX