Czy wójt gminy może zawrzeć umowę na obsługę medialną na rok z ostatnią płatnością przekraczającą rok budżetowy na podstawie... - OpenLEX

Nowość Czy wójt gminy może zawrzeć umowę na obsługę medialną na rok z ostatnią płatnością przekraczającą rok budżetowy na podstawie upoważnienia w wieloletniej prognozie finansowej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Anuszewska Monika
Odpowiedzi udzielono: 20 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt gminy może zawrzeć umowę na obsługę medialną (w tym m.in. promocję w mediach) na rok z ostatnią płatnością przekraczającą rok budżetowy (usługa zrealizowana w grudniu, płatność w styczniu nowego roku) na podstawie upoważnienia w Wieloletniej prognozie finansowej "do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy"?

Co w sytuacji jeżeli taka usługa nie mieści się w pojęciu usług niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX