Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 28 września 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wójt gminy może wydać inkasentowi powołanemu uchwałą rady gminy kwitariusz przychodowy (kontokwitariusz), w którym są dane podatników (dane w nim zawarte to: imię i nazwisko, adres, kwota zaległości, kwota rat ubiegłych, kwota bieżącej raty oraz kwota przyszłych rat). Kwitariusz przychodowy (kontokwitariusz) nie zawiera danych typu PESEL, nr dowodu osobistego itp. Inkasent podpisał oświadczenie o obowiązku zachowania tajemnicy skarbowej i został pouczony o odpowiedzialności za ujawnienie tajemnicy karno-skarbowej.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?