Czy wójt, do którego skierowano zapytanie, może skierować je do spółki komunalnej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Racut Maciej
Odpowiedzi udzielono: 3 stycznia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jeżeli zapytanie radnego (art. 24 ust. 6 u.s.g.) dotyczy pytania, na które może odpowiedzieć tylko spółka komunalna (100% udział gminy) takimi danymi dysponuje, to wójt może udzielić odpowiedzi aby radny wystąpił z zapytaniem do ZGK?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX