Czy wójt, burmistrz, prezydent miasta podlegają wyłączeniu od załatwienia sprawy w przypadku deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Szałkiewicz Marek
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ordynacja podatkowa wskazuje, że wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, ich zastępcy oraz skarbnik jednostki samorządu terytorialnego podlegają wyłączeniu od załatwiania spraw dotyczących ich zobowiązań podatkowych lub innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego.

Czy to dotyczy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX