Czy województwo samorządowe jako właściciel sieci „Internet dla Mazowsza” jest podatnikiem podatku od nieruchomości od budowli i gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 13 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Wójta naszej Gminy wpłynął od Agencji Rozwoju Mazowsza jako pełnomocnika wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości za rok 2020-2022 za budowle wchodzące w skład sieci szerokopasmowej "Internet dl Mazowsza". W piśmie tym twierdzą, iż nie ma podstaw do obciążenia Województwa Mazowieckiego podatkiem od nieruchomości za budowle wchodzące w skład sieci "Internet dl Mazowsza", gdyż Woj. Mazowieckie w ramach swoich działań nie prowadzi działalności gospodarczej a działania Woj. w zakresie telekomunikacji mieszczą się w zakresie realizacji jego zadań własnych. Województwo Mazowieckie jako właściciel sieci i jednostka samorządu terytorialnego zarejestrowana w prowadzonym przez Urząd Komunikacji Elektronicznej rejestrze jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji niebędącą działalnością gospodarczą, nie jest równocześnie przedsiębiorcą. Piszą tak m.in.: "Z punktu widzenia przedmiotów opodatkowania podatkiem od nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust. 1 u.p.o.l., opodatkowanie sieci szerokopasmowej może być rozpatrywane jedynie w stosunku do budowli (pkt 3), z wykluczeniem pozostałych przedmiotów, to jest gruntów (pkt 1) i budynków (pkt 2). Podkreślić jednak trzeba, że budowla stanowi przedmiot opodatkowania jedynie wtedy, gdy jest związana z prowadzeniem dział.gosp." Dlatego też wnioskują o stwierdzenie i zwrot nadpłaty zarówno od podatku zapłaconego od budowli jak i od gruntów i budynków pod dział. gospodarczą.

Czy w takiej sytuacji powinno Województwo płacić podatek od budowli? Czy powinno płacić podatek od budynków pod działalność gospodarczą i gruntów pod działalność gospodarczą? A może raczej powinni płacić tylko podatek od budynków i gruntów pozostałych? To jakie czynności powinnam podjąć? Jeśli podatnik ma rację to jaki mamy czas na zwrot nadpłaty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX