Czy wojewódzki inspektor ochrony środowiska powinien nałożyć na związek międzygminny karę pieniężną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 15 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy WIOŚ powinien ukarać Związek Międzygminny za nieosiągnięcie poziomu recyklingu w gminach, w których nie osiągnięto poziomu recyklingu na podstawie art. 9z ust. 2 i 5 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – dalej u.u.c.p.g.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX