Czy wojewoda jest uprawniony do powierzenia, w drodze porozumienia kuratorowi oświaty wykonywania zadań organu, przy którym działa komisja dyscyplinarna dla nauczycieli?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Zygmunt Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 2 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wojewoda na podstawie porozumienia z kuratorem powierzył kuratorowi oświaty zadania organu przy, którym działa komisja dyscyplinarna dla nauczycieli. Czy tego rodzaju przekazanie ustawowych zadań jest prawidłowe? Jeżeli nie, to jakie są konsekwencje dla toczących się, jak i dla zakończonych postępowań dyscyplinarnych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX