Czy wojewoda jako organ wydający dziennik urzędowy ma możliwości prawne i techniczne do dokonania anonimizacji uchwały podjętej przez radę gminy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wilk Jakub
Odpowiedzi udzielono: 4 kwietnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w obecnym stanie prawnym wojewoda jako organ wydający dziennik urzędowy ma możliwości prawne i techniczne do dokonania anonimizacji uchwały podjętej przez radę?

Co w sytuacji gdy rada podejmie uchwałę bez anonimizacji, czy organ wydający dziennik powinien dokonać tej czynności, czy rada powinna wysłać do organu wydającego dziennik dwie uchwały podjętą oraz zanonimizowaną?

Jakie kroki może podjąć organ gminy, gdy uchwała z danymi jest już opublikowana w dzienniku urzędowym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX