Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wyszogrodzki Michał
Odpowiedzi udzielono: 31 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wody zużyte do gaszenia pożaru odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych i innych odpadów, które się zgromadzą na terenie placu należy kwalifikować jako ścieki przemysłowe zawierające substancje niebezpieczne dla środowiska wodnego?

W badaniach takich ścieków wychodzą bardzo wysokie stężenia związków organicznych i metali ciężkich.

Czy wyniki badań tych ścieków można porównać do najwyższych dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń zawartych w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z 12.07.2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311), czy do innego przepisu prawa?

Czy wprowadzanie takich ścieków do oczyszczalni innego podmiotu wiąże się z koniecznością posiadania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?