Czy woda ta jest odpadem o kodzie 06 02 03* Wodorotlenek amonowy, czy można ją traktować jako ściek przemysłowy? - OpenLEX

Czy woda ta jest odpadem o kodzie 06 02 03* Wodorotlenek amonowy, czy można ją traktować jako ściek przemysłowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W zakładzie mleczarskim pracują stare instalacje chłodnicze, które nie są wyposażone w automatyczne odpowietrzanie. W związku z tym dokonuje się cyklicznego (1x kwartał) odpowietrzania ręcznego. W tym celu do zaworów odpowietrzających podłączane są szczelne gumowe węże, którymi odessane powietrze wraz z zawartością amoniaku kierowane jest do kanistra z wodą. Z procesu takiego odpowietrzania powstanie woda amoniakalna o różnym stężeniu, zależnym od zwartości amoniaku w odsysanym powietrzu.

Czy woda ta jest odpadem o kodzie 06 02 03* Wodorotlenek amonowy, czy można ją traktować jako ściek przemysłowy?

Czy przy potraktowaniu jako ściek można go skierować na zakładową podczyszczalnię ścieków, co będzie miało nawet korzystny wpływ na proces podczyszczania ścieków?

Czy na takie postępowanie wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego?

Wprowadzanie ścieków będzie polegało na ręcznym wylaniu z kanistra do 1 zbiornika na ścieki nieoczyszczone.

Czy w przypadku potraktowania jako odpad, neutralizacja wapnem lub wodorowęglanem sodu będzie nieunieszkodliwianiem odpadu, na które wymagane jest zezwolenie na przetwarzanie i czy powstałą po neutralizacji substancję można traktować jako nawóz?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX