Czy wobec zleceniobiorcy można przeprowadzić test alkomatem?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 8 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wobec zleceniobiorcy istnieje podejrzenie, że zlecenie wykonuje często pod wpływem alkoholu.

Czy zleceniodawca może wykonać test alkomatem?

Czy na te okoliczność należy jednak wezwać policję?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX