Czy wobec wytwórcy odpadów prowadzącego stację demontażu i prowadzącego przetwarzanie i zbieranie odpadów należy stosować... - OpenLEX

Czy wobec wytwórcy odpadów prowadzącego stację demontażu i prowadzącego przetwarzanie i zbieranie odpadów należy stosować wyłącznie wymogi dotyczące pozwoleń na wytwarzanie określone w u.r.p.w.e. i p.o.ś.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sosnowski Paweł
Odpowiedzi udzielono: 16 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zgodnie z przepisami ustawy z 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 2056) - dalej u.r.p.w.e., prowadzący stację demontażu powinien uzyskać m.in. pozwolenie na wytwarzanie odpadów w związku z prowadzeniem stacji demontażu (art. 40 u.r.p.w.e.), a jednocześnie zgodnie z art. 45 ust. 4 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) – dalej u.o., wytwórca odpadów, który prowadzi zbieranie lub przetwarzanie odpadów może być zwolniony z obowiązku uzyskania odrębnego zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów, jeżeli posiada pozwolenie na wytwarzanie odpadów, a także pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest jednocześnie zezwoleniem na zbieranie i przetwarzanie odpadów (art. 45 ust. 8 u.o.).

Czy wobec wytwórcy odpadów prowadzącego stację demontażu i prowadzącego jednocześnie przetwarzanie i zbieranie odpadów w związku z prowadzeniem stacji należy stosować wyłącznie wymogi dotyczące pozwoleń na wytwarzanie określone w u.r.p.w.e. i ustawie z 27.04.2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś., głównie dotyczące kontroli WIOŚ - art. 40 ust. 2 u.r.p.w.e. zamiast art. 41a ust. 1 u.o. oraz dotyczące kontroli komendanta p.poż - art. 183c p.o.ś. zamiast art. 41a ust. 1a u.o.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX