Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Chojnicki Radosław
Odpowiedzi udzielono: 21 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał pozwolenia na budowę zakładu produkcyjnego. W ramach pozwolenia miał wykonać kilka obiektów. Po wykonaniu części obiektów wystąpi o pozwolenia na użytkowanie. Uzyskał to pozwolenie, jednocześnie podczas kontroli obowiązkowej oświadczył, że nie będzie wykonywał reszty obiektów. W decyzji pozwolenia na użytkowanie PINB udzielił pozwolenia na użytkowanie i w uzasadnieniu decyzji zaznaczył, że pozostałe obiekty wg oświadczenia inwestora nie będą realizowane. Inwestor po jakimś czasie zrealizował zgodnie z pozwoleniem na budowę kolejny obiekt.

Czy zrealizowany obiekt jest samowolą budowlaną?

Czy wobec braku decyzji administracyjnej jednoznacznie uchylającej lub wygaszającej w części niezrealizowanych obiektów w chwili uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie inwestor mógł zmienić zdanie zawarte w oświadczeniu i zrealizować ten obiekt?

Czy ewentualna legalizacja tego obiektu może być przeprowadzona w trybie art. 50 - 51 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186) – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?