Czy wnioskujący winien przedłożyć jakiekolwiek dokumenty potwierdzające przejęcie tytułu prawnego do instalacji?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 1 czerwca 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Firma X, która prowadziła działalność w formie spółki cywilnej, eksploatowała instalację do magazynowania cementu o pojemności 49 m3. Instalacja ta podlegała zgłoszeniu w związku z pkt 9 załącznika rozporządzenia Ministra Środowiska z 2.07.2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz.U. z 2010 r. nr 130 poz. 881) - dalej r.g.p.p.i.p. Przepis ten stanowi, że pozwolenia nie wymagają (ale wymagają zgłoszenia) instalacje stanowiące zbiorniki materiałów sypkich - o pojemności mniejszej niż 50 m3. Aktualnie do organu wpłynął wniosek ze strony innej firmy (działającej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej) w trybie art. 152 ust. 6 pkt 1 i pkt 2 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973) – dalej p.o.ś., w którym zawarto informację o zmianie prowadzącego w/w instalację.

Czy taki wniosek jest wystarczający?

Czy wnioskujący winien przedłożyć jakiekolwiek dokumenty potwierdzające przejęcie tytułu prawnego do instalacji?

Czy w związku z tym wnioskiem organ winien wydać jakiekolwiek potwierdzenie, bądź dokonać jakiejkolwiek innej czynności administracyjnej potwierdzającej przyjęcie tego wniosku?

Czy wniosek taki podlega jakiejkolwiek opłacie skarbowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX