Czy wnioskodawczyni przysługuje świadczenie wychowawcze? - OpenLEX

Czy wnioskodawczyni przysługuje świadczenie wychowawcze?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wniosek na świadczenie wychowawcze 2019/21 złożyła obywatelka Chin, która przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej (art. 218 ust. 1, art. 211 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Dzieci zamieszkują wraz z rodzicami w Polsce. Dzieciom zostało udzielone zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP w celu połączenia się z rodziną.

Czy należy przyznać świadczenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX