Czy wnioskodawcy należy się zwrot opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, w sytuacji gdy postępowanie nie zostało wszczęte i zakończyło się decyzją o umorzeniu z uwagi na wycofanie wniosku przez wnioskodawcę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 29 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wnioskodawcy należy się zwrot opłaty za udzielenie pozwolenia wodnoprawnego, zgodnie z art. 398 ust. 12 pkt 1 ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne – dalej pr.wod., w sytuacji gdy postępowanie nie zostało wszczęte i zakończyło się decyzją o umorzeniu z uwagi na wycofanie wniosku przez wnioskodawcę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX