Czy wnioskodawcy należy się zwrot opłaty skarbowej, jeżeli w chwili składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie był właścicielem nieruchomości?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 3 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca w chwili składania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nie był właścicielem nieruchomości, dlatego wniósł opłatę skarbową w kwocie 598 zł. W trakcie postępowania wnioskodawca nabył własność nieruchomości, zatem w chwili wydawania decyzji o warunkach zabudowy wnioskodawca jest już właścicielem nieruchomości.

Czy wnioskodawcy należy się zwrot opłaty skarbowej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX