Nowość Czy wnioskodawca w nowym wniosku może wystąpić o ciągłość zabezpieczenia roszczeń, skoro wysokość zabezpieczenia roszczeń pozostaje bez zmian?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 10 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Podmiot posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, które obowiązuje do listopada, w związku z czym zamierza złożyć nowy wniosek o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów. Do obowiązującego zezwolenia ustanowione jest zabezpieczenie roszczeń w formie depozytu.

Czy wnioskodawca w nowym wniosku może wystąpić o ciągłość zabezpieczenia roszczeń skoro wysokość zabezpieczenia roszczeń pozostaje bez zmian?

Jak miałby postąpić starosta w takiej sytuacji, czy w takim przypadku wydaje się postanowienie?

Czy w związku z tym, że jest to nowe zezwolenie należy wnieść ponownie zabezpieczenie roszczeń, a w przypadku wygaszenia poprzedniego zezwolenia zwrócić wniesione zabezpieczenie roszczeń na wniosek podmiotu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX