Czy wnioskodawca powinien załączyć do wniosku projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Osuch-Chacińska Lucyna
Odpowiedzi udzielono: 2 listopada 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca zamierza przenieść ok. 200 metrowy odcinek cieku płynącego rurociągiem (zlikwidować kolidujący odcinek i zastąpić go nowym odcinkiem w innym miejscu). Ciek nie płynie na wydzielonej działce i nie posiada wydzielonej linii brzegowej.

Czy planowane zamierzenie inwestycyjne należy zakwalifikować jako kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych/regulację?

Jaki organ jest właściwy do rozpatrzenia przedmiotowego wniosku?

Czy wnioskodawca powinien załączyć do wniosku projekt rozgraniczenia gruntów pokrytych wodami od gruntów przyległych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX