Czy wnioskodawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia zwierzęcia, skoro nie podaje liczby... - OpenLEX

Czy wnioskodawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia zwierzęcia, skoro nie podaje liczby zgłoszonych zwierząt?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Na podstawie art. 10 ustawy z 13.10.1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1683) - dalej pr.łow. wystąpiono z wnioskiem o wydanie zezwolenia na posiadanie, utrzymywanie i hodowanie chartów rasowych i ich mieszańców. We wniosku nie wskazano danych psa, którego winno dotyczyć wydane zezwolenie ani nie podano ilości zwierząt podlegających zezwoleniu. Natomiast powołano się na wyrok WSA w Kielcach z 13 lipca 2010 r., II SA/Ke 360/10 w którym zauważono że "zezwolenie dotyczy generalnie prowadzenia działalności w postaci hodowli i utrzymania chartów, nie jest to zgoda na hodowlę czy utrzymanie konkretnego psa omawianej rasy".

Nie poddaje się tu wątpliwości, że zezwolenie powinno być wydane nie na konkretne osobniki, lecz na posiadanie i utrzymanie chartów jednak, czy zezwolenie powinno zawierać ilość zwierząt objętych zezwoleniem?

Czy wnioskodawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające legalność pochodzenia zwierzęcia, skoro nie podaje liczby zgłoszonych zwierząt?

Nadmienić należy, że właściciel w uzasadnieniu wskazuje, że hodowla może się co jakiś czas powiększać.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX