Czy Wnioskodawca powinien korygować wartość wskazaną w pozwoleniu wodnoprawnym, skoro nie będzie jej przekraczał? - OpenLEX

Nowość Czy Wnioskodawca powinien korygować wartość wskazaną w pozwoleniu wodnoprawnym, skoro nie będzie jej przekraczał?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Antoniak Joanna
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład złożył wniosek o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie wylotu oraz na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do rowu (urządzenia wodnego). W operacie oraz we wniosku zawnioskowano o udzielenie pozwolenia na odprowadzanie maksymalnej ilości wód w ilości X m3/sekundę. Jednocześnie w operacie wodnoprawnym zawarto informację o przepływie maksymalnym o prawdopodobieństwie przewyższenia p=20% ze zlewni naturalnej w miejscu zrzutu w ilości Y m3/s (obliczoną metodą formuły opadowej oraz wg normy PN-S002204/1997 "Odwodnienie dróg"). W pozwoleniu wodnoprawnym Organ jako maksymalną ilość odprowadzanych wód wskazał wartość Y w m3/s (wartość ta jest prawie trzykrotnością wartości X). Wnioskodawca nie ponosi z tytułu odprowadzanych wód opłat, gdyż te kierowane są do urządzenia wodnego.

Czy Wnioskodawca powinien korygować wartość wskazaną w pozwoleniu wodnoprawnym, skoro nie będzie jej przekraczał (nie ma fizycznej możliwości odprowadzania większej ilości wód niż X m3/s - wydajność pompy)?

Czy grożą mu konsekwencje prawne, jeżeli tego nie zrobi?

W jaki sposób powinien postąpić Wnioskodawca?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX