Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zgórzak i Partnerzy Kancelaria Prawna radca prawny
Odpowiedzi udzielono: 13 grudnia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wnioskodawca ma prawo żądać uzupełnienia decyzji z art. 111 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a.?

Organ wydał decyzję niezgodnie z treścią wniosku - wskazał mniejszą ilość odpadów, jaką może wytwarzać zakład, gdyż uznał, że zakład ma ograniczone możliwości co do ich dalszego zagospodarowania bądź unieszkodliwienia. Strona nie zgadza się z tym, gdyż uznaje, że produkcja może być sezonowa, może uzyskać decyzje na odzysk odpadu w innych rejonach, oddać do unieszkodliwiania - pomimo dużych kosztów z tym związanych.

Czy, uznając za zasadne tłumaczenia strony, organ może dokonać uzupełnienia rozstrzygnięcia poprzez zmianę - wskazanie ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z wnioskiem strony - w trybie art. 111 k.p.a.?

Czy wydanie odmowy uzupełnienia rozstrzygnięcia w terminie 14 dni może pozbawić stronę możliwości odwołania się od decyzji - gdyż minie termin 14 dni od dnia doręczenia decyzji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?