Czy wnioskodawca może używać w ramach drugiego przedsięwzięcia kruszarki i koparki oraz ciągów komunikacyjnych z pierwszego przedsięwzięcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kawicki Artur
Odpowiedzi udzielono: 26 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wnioskodawca złożył raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia (przetwarzanie odpadów inne niż niebezpieczne), w którym opisuje modernizację i rozbudowę istniejącego i funkcjonującego zakładu. Zakład ten zajmuje 2/3 powierzchni działki ewidencyjnej. Modernizacja polega m.in. na zakupie urządzeń mobilnych takich jak: przesiewacz, koparka oraz na przebudowie dróg dojazdowych/ciągów komunikacyjnych. Ponadto chce wyburzyć budynek socjalny. Na pozostałej części działki ewidencyjnej czyli 1/3 wnioskodawca prowadzi przedsięwzięcie (produkcja kruszyw), które w najbliższej przyszłości również chce modernizować i składać raport o oddziaływanie na środowisko przedsięwzięcia. W ramach tego drugiego przedsięwzięcia chce korzystać z wyżej wymienionej koparki i przesiewacza oraz ciągów komunikacyjnych. Ponadto w miejsce wyburzonego budynku socjalnego chce wybudować halę magazynową z wydzieloną częścią socjalną.

Czy wnioskodawca może używać w ramach drugiego przedsięwzięcia w/w kruszarki i koparki oraz ciągów komunikacyjnych z pierwszego przedsięwzięcia?

Czy może podzielić wybudowanie nowego pomieszczenia socjalnego na dwa oddzielne raporty, czy jednak przeciwnie i powinien oba przedsięwzięcia skonsolidować w ramach jednego raportu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX