Czy wnioski podpisywane przez pracowników podpisem niecertyfikowanym elektronicznym mogą być odrzucone jprzez ZUS?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Culepa Michał
Odpowiedzi udzielono: 29 grudnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy pracodawca przyjmując oświadczenia i wnioski z zakresu ubezpieczeń społecznych w formie elektronicznej - podpisywane przez pracowników podpisem niecertyfikowanym elektronicznym (przy użyciu aplikacji Adobe Sign), będzie prawidłowo realizować obowiązek nałożony na niego jako płatnika składek w zakresie ubezpieczeń społecznych?

Aplikacja Adobe Sign spełnia wszystkie wymagania standardów zabezpieczeń i przepisów. Zapewnia uwierzytelnienie stron podpisujących dokument, poprzez wymóg użycia unikatowego hasła. Aplikacja pozwala również na potwierdzenie danych osoby podpisującej dokument, a także dokładnej daty wskazującej na dokonanie procesu podpisu.

Jeśli nie jest to prawidłowy sposób procesowania dokumentów - jakie ryzyka on generuje?

Czy ZUS może uznać oświadczenia i wnioski pracowników procesowane w powyżej opisany sposób za nieważne oraz zakwestionować wypłatę świadczenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX