Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 6 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Osoba złożyła wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na dwoje dzieci X i Y. We wniosku w składzie rodziny jest osoba wnioskująca, jej mąż oraz dziecko X i dziecko Y. Ojciec dziecka Y nie jest mężem osoby wnioskującej i nie wychowuje razem z osobą wnioskującą dziecka. Natomiast, z dokumentacji wynika, że przebywa poza granicami Polski (Anglia).

Czy organ właściwy powinien ustalić prawo do świadczenia wychowawczego na dziecko X, którego ojciec nie przebywa poza granicami Polski i jednocześnie przekazać wniosek do wojewody w myśl art. 16 ust. 1 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w celu ustalenia elementu koordynacji w stosunku do dziecka Y?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?