Czy wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego, który wpłynął do starosty w dniu 29 grudnia 2017 r., powinien być przekazany do Wód Polskich?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Stachowska Marta
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy wniosek o zmianę pozwolenia wodnoprawnego, który wpłynął do starosty w dniu 29 grudnia 2017 r. - sprawa niezakończona decyzją ostateczną, powinien być przekazany do Wód Polskich zgodnie z delegacją zawartą w art. 545 ust. 5 ustawy z 20.07.2017 r. Prawo wodne - dalej pr. wod.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX