Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 8 listopada 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klient złożył wniosek o świadczenie wychowawcze na drugie dziecko drogą elektroniczną, a organ posiada nieoficjalne informacje, że Klient wraz z rodziną nie przebywa w Polsce, lecz za granicą (w USA). Klient został wezwany do wyjaśnienia sytuacji związanej z zamieszkiwaniem jego i jego rodziny na terytorium RP. Powołano się na art. 50 i 51 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a. oraz na art. 1 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci - dalej u.p.p.w.d. Wyznaczono Klientowi termin 7 dni do stawienia się na wezwanie pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Pismo odebrał brat Klienta, który zamieszkuje pod tym samym adresem, który podał we wniosku Klient. Klient w ciągu tych 7 dni nie zgłosił się do Ośrodka. W wezwaniu organ zawarł informację, że jeżeli Klient nie stawi się na wezwanie, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Na jaką podstawę prawną można się powołać, wysyłając do Klienta pismo o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?